Θετική Ζωή

Στη ζωή επιδρούν ευεργετικά «θετικές μεταβλητές» όπως είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η πίστη, η ψυχολογική ανθεκτικότητα, η σοφία, η χαρά, η αγάπη, το ενδιαφέρον και η ευτυχία σε ανθρώπους ποικίλων ηλικιών και εθνικοτήτων.

Στη ζωή επιδρούν ευεργετικά «θετικές μεταβλητές» όπως είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η πίστη, η ψυχολογική ανθεκτικότητα, η σοφία, η χαρά, η αγάπη, το ενδιαφέρον και η ευτυχία σε ανθρώπους ποικίλων ηλικιών και εθνικοτήτων.

Η θετική ψυχολογία επικεντρώνεται στη  βίωση της υποκειμενικής εμπειρίας και στις προσωπικές ερμηνείες που δίνει το άτομο σε σχέση με τα βιώματα και τα συναισθήματά του. Εκτείνεται σε τρεις άξονες και σε δύο επίπεδα:

 1. Την ψυχολογική  ευημερία και την ικανοποίηση από τη ζωή (παρελθόν)

 2. Την αισιοδοξία και την ελπίδα (μέλλον)

 3. Την ευτυχία και το ενδιαφέρον (παρόν)


Θετική ΖωήBarbara Fredrickson: η θετικότητα είναι η σωματική, γνωστική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου όταν αυτό βιώνει θετικά συναισθήματα ή βρίσκεται σε θετική διάθεση.

Αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα θετικών συναισθημάτων όπως είναι η αγάπη, η χαρά, η ευγνωμοσύνη, η γαλήνη, το ενδιαφέρον, η έμπνευση, η ελπίδα, η υπερηφάνεια, το δέος.


Η Fredrickson διακρίνει τις εξής  βασικές λειτουργίες της θετικότητας:

 1. Σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα

 2. Αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό σου

 3. Μετασχηματίζει το μέλλον σου.

 4. Σταματά τον αρνητισμό

 5. Λειτουργεί σαν μοχλός

 6. Μπορεί να μεγαλώσει


Η θετικότητα χτίζει: 1. Αισιοδοξία

 2. Θετική αυτοεικόνα

 3. Αίσθηση επάρκειας

 4. Μεγιστοποίηση δυναμικού

 5. Ψυχική ανθεκτικότητα

 6. Κοινωνικό δίκτυο


ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Μετατρέψτε τα θετικά γεγονότα σε θετικές εμπειρίες. Αναγνωρίστε τα δυνατά σημεία, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις ευαισθησίες, τα ταλέντα και τις περιοχές υπεροχής.

 2. Κάντε αλλαγές στον τρόπο που ερμηνεύετε τα γεγονότα της καθημερινότητας

 3. Εφαρμόστε συγκεκριμένες τεχνικές, εστιασμένες στην ενίσχυση της θετικότητας (ευγνωμοσύνη, συγχώρεση, πράξεις καλοσύνης, ροή)

 4. Οραματιστείτε το μέλλον που θέλετε.


Ψυχολογικη ροη: Η ροή αποτελεί μια κατάσταση στην οποία το άτομο είναι απόλυτα απορροφημένο σε ένα συγκεκριμένο έργο, η προσοχή του είναι ολοκληρωτικά στραμμένη σε αυτό, ενώ έχει απόλυτη επίγνωση αυτού που λαμβάνει χώρα. Παράλληλα το άτομο περιγράφεται να χάνει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου, να μην αισθάνεται κόπωση και να μην κάνει σκέψεις άσχετες με το έργο που εκτελεί. Η εμπλοκή σε μια δραστηριότητα που γεννά αυτή την εμπειρία δίνει τόση ικανοποίηση στο άτομο, ώστε να είναι πρόθυμο να εμπλακεί σε αυτή ανεξάρτητα από το αν είναι δύσκολη ή επικίνδυνη ή αν μπορεί να έχει κάποιο όφελος από αυτή. ( Csizentmihalyi,)

H εμπειρία της ροής βιώνεται από όλους τους ανθρώπους κατά καιρούς, ιδιαίτερα όταν τα άτομα λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους ή όταν αξιοποιούν τις δυνατότητές τους σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το έκαναν στο παρελθόν.

Τα συναισθήματα αυτά πηγάζουν από την ικανοποίηση που νιώθει το άτομο λόγω του γεγονότος ότι κατέχει τις απαιτούμενες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων μιας κατάστασης.


Διακρίνεται  δε από υψηλή συγκέντρωση προσοχής, σαφείς στόχους, εσωτερικά κίνητρα, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, έλεγχο των συναισθημάτων και απορρόφηση από την εκτελούμενη δραστηριότητα.

Εξαρτάται από την αντίληψη του ατόμου σχετικά με το ποιες είναι οι προκλήσεις του περιβάλλοντος και ποιες οι δεξιότητές του.

Η ψυχολογική ροή είναι πιθανότερο να συμβεί όταν το άτομο συμμετέχει σε δομημένες δραστηριότητες, όπως η τέχνη, ο αθλητισμός, η εργασία.

Οι δομημένες δραστηριότητες: 1. Έχουν συγκεκριμένους στόχους, με αποτέλεσμα το άτομο να λαμβάνει σαφή και άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με την ποιότητα και το αποτέλεσμα των προσπαθειών του.

 2. Επιτρέπουν στο άτομο να ασκήσει έλεγχο τόσο στην καταβαλλόμενη προσπάθειά του, όσο και στις προκλήσεις, μαθαίνοντας νέες, αλλά και επιλέγοντας τον τύπο και τον βαθμό δυσκολίας του αντικειμένου, της δεξιότητας με την οποία θα καταπιαστεί.


Όταν οι δεξιότητες του ατόμου και οι προκλήσεις του περιβάλλοντος είναι σε υψηλό επίπεδο καθώς και σε ισορροπία, το άτομο είναι απόλυτα συγκεντρωμένο στο εκτελούμενο έργο.

Η συγκεντρωση της προσοχής αφορά το παρόν, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται οι σκέψεις και οι ανησυχίες από την καθημερινή ζωή. Έχει δε ως συνέπεια την απώλεια της αυτοσυνειδητότητας, με άμεσο αποτέλεσμα το άτομο να μην ενδιαφέρεται για το πώς δείχνει ή αν αρέσει στους άλλους.

ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΟ 1. Αύξηση της αισιοδοξίας και της ηρεμίας

 2. Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή

 3. Αίσθημα υποκειμενικής ευτυχίας

 4. Καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία


ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1. Μεγαλύτερη ικανοποίηση μέσα στο γάμο

 2. Αυξημένη κοινωνικότητα και ευρύτερο κοινωνικό και φιλικό περιβάλλον

 3. Μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις κοινωνικες σχέσεις και δραστηριότητες

 4. Δέσμευση σε αυτές, ενώ τέλος αξιολογούνται ως πιο ελκυστικοί, ανεξάρτητα από τη φυσική τους ομορφιά.


ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ


Περισσότερες πιθανοτητες:

 1. Να αποφοιτήσουν από το πανεπιστήμιο

 2. Να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται από αυτονομία, νόημα και ποικιλία

 3. Να διατηρήσουν την εργασία τους, και

 4. Να αξιολογηθούν θετικά από τους ανωτέρους τους

 5. Καταλαμβάνουν υψηλότερες θέσεις εργασίας, αποδίδουν καλύτερα και αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση


ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

 1. Μικρότερο ρίσκο ανάπτυξης νόσων

 2. Επιβίωση μετά από απειλητικές για τη ζωή ασθένειες

 3. Αναφορά λιγότερων συμπτωμάτων, λιγότερο πόνο και βελτιωμένη υγεία.


Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Ικανοποίηση από τη ζωή ή συνολική αξιολόγηση της ζωής του ατόμου.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Η σχετικά συχνή βίωση θετικών συναισθημάτων και η σχετικά σπάνια βίωση αρνητικών συναισθημάτων.

ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ:

 1. Η ικανότητα να χαίρεσαι τη ζωή

 2. Το θετικό αντίστοιχο της αντιμετώπισης των δυσκολιών

 3. Αν και συμβαίνει μόνο στην  παρούσα στιγμή, ενδέχεται να επικεντρώνεται και σε παρελθοντικές ή μελλοντικές στιγμές.

 4. Το ότι κάποιος ευχαριστιέται κάτι δε σημαίνει απαραίτητα και ότι το απολαμβάνει.

Μοιραστείτε το